Економски техничар

Школовање у Средњој правно-економској школи траје четири године. Школа настоји да по завршетку школовања ученик буде потпуно оспособљен за самостални рад. Након завршетка школовања ученик стиче звање економски техничар и може се уписати на факултете оснивача под веома повољним условима. Комбиновањем искуства и савремених наставно-образовних метода и техника школа настоји да код својих ученика створи квалитетан темељ за даље образовање и напредовање.

 

Детаљније

Правни техничар

У четворогодишњем школовању ученик стиче широко опште образовање из низа правних предмета. Диплома правног техничара има проходност ка свим високошколским установама. Посебна погодност је могућност студирања на факултетима оснивача по веома повољним условима. И на овом смеру настава се спроводи у мањим групама, до максимално 25 ученика. Школа настоји да знања која ученик стекне буду квалитетна, функционална, прилагођена потребама новог приступа студирању, али и укључивању у радно окружење.

 

Детаљније

Техничар обезбеђења

Школовање траје четири године. Школа је мултифункционална и пружа оптималне услове за развој личности, вештина, знања и навика. Школа припрема ученике за практичну примену знања и за даље школовање. На факултетима оснивача школе ученици могу да студирају по веома повољним условима. Наставним програмом за овај образовни профил предвиђени су садржаји којима се стичу неопходна знања и вештине из области безбедности, заштите на раду, противпожарне заштите, права, администрације и економије.

 

Детаљније

Туристички техничар

Током четворогодишњег школовања ученици се обучавају за рад у туристичкој привреди, односно оспособљавају се за припрему, израду, пласирање и продају туристичких услуга у агенцији и саобраћајно-туристичким предузећима. Ученици током наставе изучавају општеобразовне и стручне наставне предмете, имају вежбе у школском кабинету, као и хотелима и туристичким агенцијама, са којима школа има потписане уговоре. И за овај образовни профил важи да ученици могу наставити образовање на факултетима оснивача под веома повољним условима.

 

Детаљније

Средња правно-економска школа почиње са радом!!!

Oбавештавамо вас да, после успешног старта наше Основне школе "Коста Вујић", Средња правно-економска школа почиње са радом пуним капацитетом 1. септембра 2016. године.

У школској 2016/2017. години СПЕШ ће уписати по једно одељење на два смера: економски и правни техничар, док је смер техничар безбедности у процесу акредитације.

Једна од предности које ће СПЕШ одвојити од осталих приватних правно - економских школа је то што ће наши ђаци, уписом Средње правно економске школе, аутоматски ући на Факултет, обзиром да се просторије Школе налазе у саставу наших Факултета, у Београду, на локацији Старо Сајмиште 29. Верујемо да ће академска атмосфера која на Факултетима влада бити подстицајна средина за нове ученике, а да ће асистентски кадар са Факултета ангажован на настави стручних предмета у нижим разредима, као и професорски кадар у завршној години Школе, на прави начин пренети своја знања, искуство и ентузијазам на наше ђаке.

Позивамо све заинтересоване да се о Средњој правно-економској школи обавесте преко сајта www.spes.edu.rs или позивом на телефон 011 31 31 246

До нових информација из СПЕШ-а, срдачан поздрав!

Средња правно-економска школа, Београд

Средња правно-економска школа (СПЕШ) - Београд је део Интегрисаног образовног система за друштвене и природне науке из Београда, који чине Факултет за пословне студије и право, Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Средња правно-економска школа и Основна школа „Повратак природи”. Оснивачи су настојали да под једним кровом интегришу све нивое образовања и обезбеде једноставан прелазак из једног у други ниво образовања (из основног у средње, из средњег у високо образовање). Све установе су у Београду, акредитоване су  и имају дозволу за рад од Министарства просвете Републике Србије. Број дозволе за рад Средње правно-економске школе је 022-05-00028/2012-03.

Седиште Интегрисаног образовног система (ИОС) је на Новом Београду, Старо Сајмиште 29, у близини хотела Хајат, где се налазе и факултети и Средња правно-економска школа, док се Основна школа “Повратак природи” налази у Земуну, Добановачка 56. Објекти ИОС-а су у сопственом власништву, аутономни су и прилагођени за образовну делатност. 

Предности Средње правно-економске школе

 

  • Средњу правно-економску школу је основао Факултет за пословне студије и право из Београда. СПЕШ функционише у оквиру Интегрисаног образовног система, кога чине 2 факултета и једна основна школа и повезује основно и високо образовања.

  • Средња стручна школа омогућава запослење или покретање сопственог бизниса одмах по завршетку школовања, а СПЕШ омогућава и студирање уз рад, по повлашћеним ценама на факултетима оснивача.

  • Висока компетентност наставног и осталог особља и посвећеност младим људима. Спој теорије и праксе. Менторски рад. Сваке године пракса.
  • Сопствени школски простор и висока техничка опремљеност на атрактивној локацији.

  • Оснивачи имају вишедеценијско искуство у образовању.

  • Школа без граница, торби и јединица.

  • Рад у академском окружењу, у малим групама и у опуштеној атмосфери.

  • Најнижа школарина. Сваки ученик добија таблет. Нема скривених трошкова. Могућност уписа на наше факултете по повлашћеним ценама.

  • Безбедност ученика (физичка, социјална, и др) на највишем нивоу.

  • Разноврстан спортски и културни живот (плес, борилачке вештине, фолклор и сл.).

 

 

 

Средња правно-економска школа почиње са радом!!!