Економски техничар

Школовање у Средњој правно-економској школи траје четири године. Школа настоји да по завршетку школовања ученик буде потпуно оспособљен за самостални рад. Након завршетка школовања ученик стиче звање економски техничар и може се уписати на факултете оснивача под веома повољним условима. Комбиновањем искуства и савремених наставно-образовних метода и техника школа настоји да код својих ученика створи квалитетан темељ за даље образовање и напредовање.

 

Детаљније

Правни техничар

У четворогодишњем школовању ученик стиче широко опште образовање из низа правних предмета. Диплома правног техничара има проходност ка свим високошколским установама. Посебна погодност је могућност студирања на факултетима оснивача по веома повољним условима. И на овом смеру настава се спроводи у мањим групама, до максимално 25 ученика. Школа настоји да знања која ученик стекне буду квалитетна, функционална, прилагођена потребама новог приступа студирању, али и укључивању у радно окружење.

 

Детаљније

Техничар обезбеђења

Школовање траје четири године. Школа је мултифункционална и пружа оптималне услове за развој личности, вештина, знања и навика. Школа припрема ученике за практичну примену знања и за даље школовање. На факултетима оснивача школе ученици могу да студирају по веома повољним условима. Наставним програмом за овај образовни профил предвиђени су садржаји којима се стичу неопходна знања и вештине из области безбедности, заштите на раду, противпожарне заштите, права, администрације и економије.

 

Детаљније

Туристички техничар

Током четворогодишњег школовања ученици се обучавају за рад у туристичкој привреди, односно оспособљавају се за припрему, израду, пласирање и продају туристичких услуга у агенцији и саобраћајно-туристичким предузећима. Ученици током наставе изучавају општеобразовне и стручне наставне предмете, имају вежбе у школском кабинету, као и хотелима и туристичким агенцијама, са којима школа има потписане уговоре. И за овај образовни профил важи да ученици могу наставити образовање на факултетима оснивача под веома повољним условима.

 

Детаљније

ПОЧЕЛО ЈЕ!!!

На данашњи дан 5508. године п.н.е. по византијском календару почело је рачунање времена, 1963.године отворен је Стадион Црвене Звезде, 1972.године амерички шахиста Роaберт Фишер је постао првак света, а 1985.године откривенена је олупина потопљеног брода Титаник на дну океана, 73 године након потонућа.

Данас, 1. септембра 2016, наш Интегрисани образовни систем за друштвене и природне науке је учинио нови корак у својим активностима. Звонило је школско звоно за почетак рада прве генерације Средње правно-економске школе. Ово је нова степеница на вертикали ширења образовног система од предшколског до високо школског образовања.

Почела је са радом „Школа без граница, школских торби и јединица“ – Средња правно економска школа.

То значи да нема ограничења у стицању знања (... „нема граница“), сва наставна средства дигитализована и ученицима доступна где год да се налазе, на рачунару и таблету (... „нема школских торби“), школа високог нивоа квалитета образовног процеса и додатних активности у којима – „нема места за јединице“.

Биће то за Луку, Кристину, Гојка, Немању, Невену, Вању, Немању и Растка велики мотивациони изазов. Али, изазов је и за наставни кадар, који је професионално спреман да примени план и програм у условима високе техничке опремљености. Знање и примена знања условљава квалитет живота. Повезаност науке, струке и праксе је у обавези свих који желе да напредују и буду одговорни у окружењу у којем се развијају, користећи најсавременије образовне принципе, а све са циљем да буду квалитетни чланови друштва у којем живе, биле су речи оснивача Интегрисаног образовног система, проф.др Животе Радосављевића који није крио задовољство пријемом ове младе генерације ђака. Свој поздравни говор је завршио кратко, речима: „Почело је !“

Па пожелимо им успешно школовање.

Средња правно-економска школа, Београд

Средња правно-економска школа (СПЕШ) - Београд је део Интегрисаног образовног система за друштвене и природне науке из Београда, који чине Факултет за пословне студије и право, Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Средња правно-економска школа и Основна школа „Повратак природи”. Оснивачи су настојали да под једним кровом интегришу све нивое образовања и обезбеде једноставан прелазак из једног у други ниво образовања (из основног у средње, из средњег у високо образовање). Све установе су у Београду, акредитоване су  и имају дозволу за рад од Министарства просвете Републике Србије. Број дозволе за рад Средње правно-економске школе је 022-05-00028/2012-03.

Седиште Интегрисаног образовног система (ИОС) је на Новом Београду, Старо Сајмиште 29, у близини хотела Хајат, где се налазе и факултети и Средња правно-економска школа, док се Основна школа “Повратак природи” налази у Земуну, Добановачка 56. Објекти ИОС-а су у сопственом власништву, аутономни су и прилагођени за образовну делатност. 

Предности Средње правно-економске школе

 

  • Средњу правно-економску школу је основао Факултет за пословне студије и право из Београда. СПЕШ функционише у оквиру Интегрисаног образовног система, кога чине 2 факултета и једна основна школа и повезује основно и високо образовања.

  • Средња стручна школа омогућава запослење или покретање сопственог бизниса одмах по завршетку школовања, а СПЕШ омогућава и студирање уз рад, по повлашћеним ценама на факултетима оснивача.

  • Висока компетентност наставног и осталог особља и посвећеност младим људима. Спој теорије и праксе. Менторски рад. Сваке године пракса.
  • Сопствени школски простор и висока техничка опремљеност на атрактивној локацији.

  • Оснивачи имају вишедеценијско искуство у образовању.

  • Школа без граница, торби и јединица.

  • Рад у академском окружењу, у малим групама и у опуштеној атмосфери.

  • Најнижа школарина. Сваки ученик добија таблет. Нема скривених трошкова. Могућност уписа на наше факултете по повлашћеним ценама.

  • Безбедност ученика (физичка, социјална, и др) на највишем нивоу.

  • Разноврстан спортски и културни живот (плес, борилачке вештине, фолклор и сл.).

 

 

 

Средња правно-економска школа почиње са радом!!!